Instrukcja obsługi Yamaha MusicCast WX-AD10

Yamaha MusicCast WX-AD10

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Yamaha MusicCast WX-AD10. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Yamaha MusicCast WX-AD10 na tej stronie.

Wireless Streaming Adapter
Adaptateur Streaming Sans Fil
AB
CD
Manual Development Group
Yamaha Global Site: http://www.yamaha.com/
© 2017 Yamaha Corporation
Published 03/2017 IP-A0
ZX41630
Printed in China
ABG

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Yamaha MusicCast WX-AD10 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Yamaha MusicCast WX-AD10 udzielić ci dobrej odpowiedzi.