Whirlpool AKM 526/IR

Instrukcja obsługi Whirlpool AKM 526/IR

(1)
 • 5019 619 01700
  CS
  Výrobce: Whirlpool Europe S.r.l. - Jediného akcionáře - Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITÁLIE
  RU
  RO
  SK
  CZ
  BG
  POKYNY NA OBSLUHU ZABUDOVANEJ
  PLYNOVEJ VARNEJ DOSKY
  DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  Tyto pokyny musí být k dispozici i na internetových stránkách pro: www.whirlpool.eu
  VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ
  V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá upozornění týkající se bezpečnosti; přečtěte si je a vždy je dodržujte.
  Toto je symbol nebezpečí, který je důležitý pro zachování bezpečnosti a upozorňuje na možná nebezpečí pro uživatele a pro další osoby.
  Všechna bezpečnostní upozornění následují za tímto výstražným bezpečnostním symbolem a za slovy:
  Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.
  Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění.
  Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí, o tom, jak snížit riziko poranění, a o případném následku nedodržení pokynů.
  - Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
  - Instalaci nebo údržbu musí provést kvalikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte
  žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
  Pokud nebudete přesně dodržovat pokyny uvedené v této příručce, může dojít k požáru nebo výbuchu, které mohou způsobit
  poškození majetku nebo poranění.
  - V blízkosti tohoto spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny a páry.
  Co dělat, jestliže ucítíte plyn:
  -V žádném případě se nepokoušejte rozsvítit žádné elektrické zařízení.
  -Nedotýkejte se žádného elektrického vypínače.
  -Nepoužívejte v bytě žádný typ telefonu.
  -Okamžitě od souseda zavolejte příslušného dodavatele plynu. Řiďte se pokyny dodavatele plynu.
  -Jestliže se nemůžete k dodavateli plynu dovolat, zavolejte hasiče.
  -Instalaci i servisní služby smí provádět pouze kvalifikova instalatér, servisní služba nebo dodavatel plynu.
  -Varná deska se smí používat pouze v dobře větraných místnostech.
  Elektrické a plynové připojení musí odpovídat platným místním předpisům.
  Při instalaci varné desky použijte vícepólový spínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, který zajišťuje
  úplné odpojení.
  Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
  Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.
  K připojení plynu používejte pouze ohebnou nebo pevnou kovovou hadici.
  V případě nutnosti je možné vyměnit napájecí kabel pouze za napájecí kabel se stejnými vlastnostmi, jaké
  měl původní kabel dodaný výrobcem (typ H05V2V2-F 90°C nebo H05RR-F). Tento postup smí provést pouze
  kvalikovaný elektrikář.
  Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat, nebo poškození majetku vzniklé
  nedodržením těchto pokynů.
  Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací šňůry.
  Nikdy při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí šňůru.
  Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné.
  Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso.
  Tato varná deska (třída 3) je určena výlučně pro vaření jídel v domácnosti. Nikdy nepoužívejte tuto varnou
  desku jako topné zařízení k vytápění nebo ohřevu místnosti. Nedodržení tohoto upozornění může způsobit
  otravu oxidem uhelnatým a přehřátí varné desky. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné použití
  nebo nesprávné nastavení ovladačů.
  Tento spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
  schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
  bezpečnost, nebo jim předtím nedaly příslušné pokyny k použití spotřebiče.
  Malé děti se nesmí ke spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
  Při používání plynového spotřebiče se místnost zahřívá a vlhne. Ověřte si, zda je místnost dobře větraná, nebo
  instalujte odsavač par s odtahem ven.
  Při delším provozu může být nutné větrat i jiným způsobem (otevřením okna nebo zvýšením výkonu odsavače
  par).
  NEBEZPEČÍ
  VAROVÁNÍ
  VAROVÁNÍ
Whirlpool AKM 526/IR

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Whirlpool AKM 526/IR lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Whirlpool AKM 526/IR poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Whirlpool AKM 526/IR. Ta instrukcja należy do kategorii Piece i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.4. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski, Rosyjski, Czech, Rumuński, Słowacki, Bułgarski. Czy masz pytanie dotyczące Whirlpool AKM 526/IR lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Whirlpool AKM 526/IR

Marka Whirlpool
Model AKM 526/IR
Produkt Piec
EAN 8003437930737
Język Angielski, Rosyjski, Czech, Rumuński, Słowacki, Bułgarski
Typ pliku PDF
Konstrukcja
Położenie urządzenia Wbudowany
Liczba palników/stref gotowania 4
Rodzaj płyty grzejnej Gaz
Kolor produktu Stal nierdzewna
Ergonomia
Zapłon elektroniczny
Moc
Moc 3000W
Częstotliwość wejściowa AC 50Hz
Napięcie wejściowe AC 230V
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 590mm
Głębokość produktu 510mm
Wysokość produktu 41mm

Powiązane instrukcje produktów

Piec Whirlpool

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: WhirlpoolAKM 526/IR.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

InstrukcjaObslugiPDF.pl

Szukasz instrukcji? InstrukcjaObslugiPDF.pl zapewnia, że szybko znajdziesz instrukcję, której szukasz. Nasza baza danych zawiera ponad milion instrukcji PDF od ponad 10 000 marek. Codziennie dodajemy najnowsze instrukcje, abyś zawsze znalazł produkt, którego szukasz. To bardzo proste: po prostu wpisz nazwę marki i rodzaj produktu w pasku wyszukiwania, a od razu będziesz mógł przejrzeć instrukcję online za darmo.

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2020 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej