Instrukcja obsługi Vango AirHub Hex

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Vango AirHub Hex. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Vango AirHub Hex na tej stronie.

A.
B.
PITCHING
C.
Vango makes every effort to ensure the accuracy of our information. We do however have a policy of continuous improvement
and we therefore reserve the right to change or amend colours and specifications without prior notice. ©AMG Group Ltd.
airhub hex
NL - Deze tent moet
worden omgeven door
minstens 2 personen
IT - Questa tenda
deve essere eretto da
almeno 2 persone
FR - Cette tente doit
être érigée par au
moins 2 personnes
DE - Dieses Zelt sollte
von mindestens zwei
Personen aufgestellt
werden
CZ - Tento stan by
měl být postaven
nejméně 2 osoby
EN - This tent should
be erected by at least
2 people
3
Airspeed
®
iii.
5
6
ii.
3
4
i.
1
2
1
2
x6
3
3
x1-3
4
x6

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Vango AirHub Hex innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Vango AirHub Hex udzielić ci dobrej odpowiedzi.