Speed-Link Looter SL-660001-BKWE

Instrukcja obsługi Speed-Link Looter SL-660001-BKWE

(1)
 • UNLOCK THE
  TILTING MECHANISM
  BY PULLING OUT
  THE LEVER FOR
  HEIGHT ADJUSTMENT
  (‘FREE’).
  LOCK FREE
  UP DOWN
  LOOTER
  GAMING CHAIR
  QUICK INSTALL GUIDE
  VER. 1.0
  SL-660001-BKWE
  MŰSZAKI TÁMOGATÁS
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
  forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
  honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
  EL
  ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυνται μόνο ως καρέκλα Gaming
  για χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί
  συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει
  εξωτερικές ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο
  τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη
  πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για
  μελλοντική αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
  Tento produkt je jako Gaming židle vhodný pouze pro použití
  v uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě
  vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
  nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
  vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
  použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
  účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  TECHNICKÝ SUPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem
  kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
  dostupný prostřednictvím našich webových
  stránek www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO CORRETA
  Este produto foi desenhado apenas para ser utilizado como
  cadeira de jogos em espaços fechados. O produto não
  necessita de manutenção. Não o utilize em caso de danos
  exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por
  danos no produto ou ferimentos pessoais resultantes de
  utilização incorrecta, negligente, errada ou indevida do
  produto para fins que não aqueles previstos pelo fabricante.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto,
  ponha-se em contacto com o nosso serviço de atendimento
  que pode aceder rapidamente através de nosso website
  www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação
  para uma futura referência.
  DK
  BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
  Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse
  som Gaming-stol i lukkede rum. Brug det ikke, hvis det
  har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt
  for skader på produktet eller personskader på grund af
  uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller
  anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens
  anvisninger.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
  venligst vores support som du finder på vores webside
  www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten ska bara användas som gamingstol
  inomhus. Produkten är underhållsfri. Använd den inte
  om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar
  inget ansvar för skador på produkt eller person som är
  ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller att produkten använts för syften som inte motsvarar
  tillverkarens anvisningar.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
  dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
  webbsida www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Dette produktet er kun egnet for bruk som gaming-stol
  i lukkede rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke
  brukes ved ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet
  ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
  utover det som er angitt fra produsenten.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
  ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for
  senere referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este destinat numai utilizării ca scaun de
  gaming în interior. Produsul nu necesită întreţinere. Nu
  utilizaţi produsul dacă prezintă deteriorări exterioare.
  Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă răspunderea
  pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale
  cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare,
  greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate
  de producător.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să
  vă adresaţi serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai
  rapid prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a
  le putea consulta ulterior.
  HR
  NAMJENSKA UPORABA
  Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu isključivo kao
  stolac za igranje u zatvorenim prostorima. Proizvod ne
  zahtijeva održavanje. Ne koristite proizvod u slučaju
  vanjskih oštećenja. Tvrtka Jöllenbeck GmbH ne preuzima
  nikakvo jamstvo za štete na proizvodu ili ozljede nastale
  nepažljivom, nenamjenskom ili pogrešnom uporabom, ili
  uporabom proizvoda koja nije u skladu sa svrhom proizvoda
  koju je opisao proizvođač.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom,
  molimo Vas obratite se našoj podršci koju najbrže
  možete kontaktirati putem naše internetske
  stranice www.speedlink.com.
  Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
  SR
  NAMENSKA UPOTREBA
  Ovaj proizvod je pogodan samo kao stolica za igranje za
  upotrebu u zatvorenom prostoru. Nije potrebno održavanje
  proizvoda. Nemojte ga koristiti ako postoje spoljašnja
  oštećenja. Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima
  odgovornost za štete na proizvodu ili povrede osoba usled
  nepažljive, nestručne i pogrešne primene ili usled korišćenja
  koje nije u skladu sa svrhom koju je naveo proizvođač.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se
  našoj službi za podršku do koje najbrže možete doći putem
  naše internet stranice www.speedlink.com.
  Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
  SL
  PREDVIDENA UPORABA
  Ta izdelek je predviden samo za uporabo kot stol za
  ‚igranje računalniških iger (Gaming) v zaprtih prostorih.
  Izdelka ni treba vzdrževati. Ne uporabljajte ga pri zunanjih
  poškodbah. Družba Jöllenbeck GmbH ne prevzema
  nikakršne odgovornosti za škodo na izdelku ali telesne
  poškodbe oseb na podlagi nepazljive, neustrezne, napačne
  uporabe izdelka ali njegove uporabe za namene, ki ne
  ustrezajo navedbam proizvajalca o uporabi izdelka.
  TEHNIČNA PODPORA
  Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo
  službo za tehnično podporo, ki jo najhitreje dosežete na
  naši spletni strani na www.speedlink.com.
  Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.
  LOOSE TIGHT
  ADJUST
  RESISTANCE
  FRONT
  M × 3
  M8×20
  5 6
  MAKE THE GAS
  SPRING WORK
  RELIABLY BY
  USING THE HEIGHT
  ADJUSTMENT
  A FEW TIMES.
  PLEASE
  RE-TIGHTEN ALL
  REASSEMBLED
  SCREWS.
  3
  21
  PLEASE ALIGN THE BACKPLATE,
  THEN PLUG THE ELEMENTS
  TOGETHER.
  I
  K
  B
  F
  A
  D
  D
  D
  E
  E
  C
  C
  i
  A × 1
  D × 1
  B × 1
  K × 1
  C × 2
  I × 1E × 1
  F × 5
  M × 3
  (+2 spare)
  M8×20
  L × 3
  (+2 spare)
  N × 3
  (+2 spare)
  THIS STEP
  CAN NOT
  BE MADE
  UNDONE.
  H × 4
  (+2 spare)
  M6×20
  J × 1
  G × 6
  (+2 spare)
  M6×25
  4
  QUICK INSTALL GUIDE
  LOOTER – GAMING CHAIR
  H × 4
  M6×20
  G × 6
  M6×25
  L × 3
  N × 3

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Speed-Link Looter SL-660001-BKWE lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Speed-Link Looter SL-660001-BKWE poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Speed-Link Looter SL-660001-BKWE. Ta instrukcja należy do kategorii Nieskategoryzowane i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Norweski, Rumuński, Grecki, Chorwacki. Czy masz pytanie dotyczące Speed-Link Looter SL-660001-BKWE lub potrzebujesz pomocy?

Specyfikacje Speed-Link Looter SL-660001-BKWE

Marka Speed-Link
Model Looter SL-660001-BKWE
Produkt Nieskategoryzowany
Język Polski, Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Norweski, Rumuński, Grecki, Chorwacki
Typ pliku PDF

Powiązane produkty Speed-Link Looter SL-660001-BKWE

  Powiązane instrukcje produktów

  Nieskategoryzowany Speed-Link

  Dodaj instrukcję

  Czy masz instrukcję, którą chcesz dodać?