Instrukcja obsługi Sony Trinitron KV-28FX66B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony Trinitron KV-28FX66B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony Trinitron KV-28FX66B na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-28FX66B
© 2002 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
4-088-479-33 (1)
01CoverKV28FX66B.fm Page 1 Wednesday, January 15, 2003 5:18 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony Trinitron KV-28FX66B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony Trinitron KV-28FX66B udzielić ci dobrej odpowiedzi.