Instrukcja obsługi Sony Trinitron KD-32NS100B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony Trinitron KD-32NS100B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony Trinitron KD-32NS100B na tej stronie.

R
4-206-399-13
Trinitron Digital TV
Bedienungsanleitung
DE
KD-32NS100B
© 2001 by Sony Corporation Printed in UK
420639913
NSCoverUK.fm Page 1 Thursday, September 27, 2001 3:18 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony Trinitron KD-32NS100B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony Trinitron KD-32NS100B udzielić ci dobrej odpowiedzi.