Instrukcja obsługi Sony NWZ-S774BT

Sony NWZ-S774BT

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony NWZ-S774BT. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony NWZ-S774BT prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
NWZ-S774BT
Produkt
EAN
4905524867398
Język
Angielski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
Quick Start Guide
1 Connect your Walkman to your computer using
the Micro USB cable (
) and charge cable ().
2 Select the following order with the computer.
Select [start] - [Computer] or [My Computer] - [WALKMAN] -
[Storage Media].
3 Double-click [Setup.exe].
The install wizard appears.
When you execute [Setup.exe], the [Setup.exe] file stored in the
[Storage Media] folder of your Walkman is copied to your computer
for backup, and WALKMAN Guide and Media Go are installed to
your computer.
If [Setup.exe] does not start, copy the [Setup.exe] file to your
desktop, then double-click it.
4 Follow the on-screen instructions.
After the install wizard finishes, the WALKMAN Guide shortcut
appears on the desktop of your computer.
5 Double-click (WALKMAN Guide) on the
desktop to start the WALKMAN Guide.
For details on transferring music, etc., refer to the Help guide included
in the WALKMAN Guide.
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
Contents
Please check the items in the package.
“WALKMAN” (1)
Headphones (1)
Earbuds (Size S, L) (1)
Wireless Stereo Headphones (1)
Earbuds for Wireless Stereo Headphones (Size S, L) (1)
Micro USB cable (1)
Charge cable (1)
Holder (1)
Use when carrying your Wireless Stereo Headphones to prevent accidental
button operation.
Quick Start Guide (this manual)
User Guide for Wireless Stereo Headphones
Software
The software is stored in the built-in flash memory of your Walkman, and
includes the following items:
Media Go
WALKMAN Guide
Help guide, etc.
For details on how to install it, see “How to Install the Bundled Software (Help
guide included)”.
About Windows Operating System
Make sure that the OS is Windows XP (Service Pack 3 or later), Windows Vista*
1
(Service Pack 2 or later) or Windows 7*
1
(Service Pack 1 or later).
*
1
[Compatibility mode] for Windows XP is not supported.
How to Use your WALKMAN”
BACK/HOME button
5-way button
OPTION/PWR OFF button
Charging the Battery
The battery for your Walkman is recharged while the Walkman is connected to a
running computer.
Charging...
About
3 hours
Charging
Fully-charged
Turning your WALKMAN” On and Off
To turn on Press any button.
To turn off Press and hold the OPTION/PWR OFF
button.
Hint
You can start the WALKMAN Guide and Media Go from the [start] menu (displayed by
clicking [start]).
You can install the supplied software on another computer through the following
procedure even if you delete the [Setup.exe] file by formatting the built-in flash memory
of your Walkman. Copy the [Setup.exe] file and the [Install] folder from the [Backup]
folder of your computer to your Walkman. Then, connect your Walkman to another
computer on which you want to install the software and follow the above procedure
from step 2. The [Backup] folder can be found at
C:\Program Files*
1
\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup
*
1
[Program Files(x86)] may be displayed depending on the computer OS.
What can you do with the WALKMAN Guide ?
The WALKMAN Guide includes the following items:
Help guide
The following contents can be viewed in your web browser.
Details on how to use your Walkman
How to use software to transfer content to your Walkman
Troubleshooting
Customer Registration Link
Customer Support Link
Other useful Links
Includes link information, etc., on the download site.
The bundled items differ depending on the country/region of purchase.
Hint
After executing [Setup.exe], you can use the free space in the [Storage Media] folder
more effectively by formatting the built-in flash memory of your Walkman. To format
the built-in flash memory of the Walkman, see “To initialize (format) your
“WALKMAN”” on the backside.
Transferring Music
From CDs, etc., using Media Go
Media Go supports data transfer from iTunes 10 to your Walkman.
By drag-and-drop using Windows Explorer
For details on transferring music, videos, photos or podcasts, refer to the Help
guide. The Help guide can be readily viewed from the WALKMAN Guide.
How to Install the Bundled Software (Help guide included)
Home menu
SensMe™ Channels
FM Radio
Photos
Settings
Voice Recording
Videos
Music
Go to song
playback screen
Podcasts
Playlists
Bluetooth
Music
Unlimited*
1
*
1
: This icon may not appear depending on the country/region in which you have
purchased your Walkman.
How to use the Home menu
The Home menu appears when you press and hold the BACK/HOME button. The
Home menu is the starting point to play audio, search for songs, changing settings,
etc.
From the Home menu, you can select the desired item on the screen by using the 5-
way button.
Confirm.
Return to the previous screen.
About the manuals
In addition to this Quick Start Guide, this model is accompanied by the Help
guide (HTML document) which you can view from the WALKMAN Guide.
For details, refer to “How to Install the Bundled Software (Help guide
included).
4-425-364-11(1)
How to Install the Bundled Software
How to Use Your “WALKMAN”
NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony NWZ-S774BT, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Relaterade produkter: