Instrukcja obsługi Sony MEX-BT2500

Sony MEX-BT2500

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony MEX-BT2500. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony MEX-BT2500 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
MEX-BT2500
Produkt
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Rosyjski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Инструкция по эксплуатации
MEX-BT2500
3-100-199-23 (1)
GB
DE
FR
IT
NL
©
2007 Sony Corporation
RU
To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 16.
Zum Deaktivieren der Demo-Anzeige (DEMO) schlagen Sie bitte auf Seite 17 nach.
Pour annuler la démonstration (DEMO), reportez-vous à la page 17.
Per annullare la dimostrazione (DEMO), vedere pagina 17.
Om de demonstratie (DEMO) te annuleren, zie pagina 17.
Для отмены демонстрации на дисплее (режим Demo) см. стр. 18.
Bluetooth Audio System
Bluetooth
Audio System

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony MEX-BT2500, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w