Instrukcja obsługi Sony KV-XR25M81

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-XR25M81. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-XR25M81 na tej stronie.

Sony KV-XR34M81 Group C4 (GB, FR, PR, AR)_4-100-941-11 (1)
© 2003 Sony Corporation
KV-XR34
KV-XR29
KV-XR25
4-100-941-11 (1)
M81
M80
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
 
,
 
  ,      
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01AR+s01COV-MIX.p65ME 6/10/2003, 19:131
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-XR25M81 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-XR25M81 udzielić ci dobrej odpowiedzi.