Instrukcja obsługi Sony KV-XR25M80

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-XR25M80. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-XR25M80 na tej stronie.

Sony KV-XR34M83 Group C7 (GB)_4-100-628-11 (1)
© 2003 Sony Corporation
KV-XR34
KV-XR29
KV-XR25
4-100-628-11 (1)
M83
M80
M53
M50
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Trinitron Color TV
01GB01COV-MIX.p65 12/12/2003, 12:13 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-XR25M80 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-XR25M80 udzielić ci dobrej odpowiedzi.