Instrukcja obsługi Sony KV-XJ29M80

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-XJ29M80. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-XJ29M80 na tej stronie.

4-088-152-11 (1)
Trinitron Color TV
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
© 2002 Sony Corporation
KV-XJ29
M80
M50
GB

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-XJ29M80 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-XJ29M80 udzielić ci dobrej odpowiedzi.