Instrukcja obsługi Sony KV-XG25M80

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-XG25M80. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-XG25M80 na tej stronie.

© 2000 Sony Corporation
4-080-391-23 (1)
Trinitron Color TV
Operating Instructions
GB
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
FR
Mode D’emploi
— tÇdœULM«
از ﻨـ دﮕـه, ﺎً دﺘـ راﺎـ را د اﻴـ و ﻮـر ا
ى آن را دار.
PR
qOGA« ÊULOKF
از, اءة ا ا رة واظ ا ً.
AR
KV-XG29
KV-XG25
KV-XA21
M85
M83
M81
M80

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-XG25M80 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-XG25M80 udzielić ci dobrej odpowiedzi.