Instrukcja obsługi Sony KV-VF21M70

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-VF21M70. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-VF21M70 na tej stronie.

Trinitron Color
Video TV
©1999 by Sony Corporation
KV-VF21M70
3-866-053-31 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for
future reference.
############
GB
AR
PAL NTSC

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-VF21M70 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-VF21M70 udzielić ci dobrej odpowiedzi.