Instrukcja obsługi Sony KV-V1430K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-V1430K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-V1430K na tej stronie.

© 1995 by Sony Corporation Printed in Spain
3-858-249-11 (1)
Operating Instructions
KV-V1430K/P
KV-V2110K/P
PAL NTSC 4.43
Trinitron Colour Video TV
GB

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-V1430K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-V1430K udzielić ci dobrej odpowiedzi.