Instrukcja obsługi Sony KV-SZ252M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SZ252M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SZ252M91 na tej stronie.

Sony KV-ZZ292M91 Group H7 (GB)_3-211-536-E2 (1)
Trinitron Color TV
© 2007 Sony Corporation
KV-SZ292
KV-SZ252
3-211-536-E2 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
GB
M91
01GB01COV-SOEMMIX.p65 19/06/2007, 09:28 AM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SZ252M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SZ252M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.