Instrukcja obsługi Sony KV-SW292M91K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SW292M91K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SW292M91K na tej stronie.

Sony KV-SW292M91K Group Q17 (GB, RU) _2-657-522-11 (1)
© 2005 Sony Corporation
KV-SW292
2-657-522-11 (1)
M91K
Trinitron Color TV
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
GB
RU
01GB01COV-SOEMRu.p65 9/5/05, 2:56 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SW292M91K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SW292M91K udzielić ci dobrej odpowiedzi.