Instrukcja obsługi Sony KV-SW292M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SW292M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SW292M91 na tej stronie.

Sony KV-SW292M91 Group Q9 (GB,RU)_2-655-047-11 (1)
Trinitron Color TV
© 2005 Sony Corporation
KV-SW292
KV-SW252
2-655-047-11 (1)
M91
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
GB
RU
01GB01COV-SOEMRus.p65 9/5/05, 2:30 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SW292M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SW292M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.