Instrukcja obsługi Sony KV-SW25M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SW25M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SW25M91 na tej stronie.

Sony KV-SW29M91 GRP L5 (GB, RU)_2-342-359-11 (1)
© 2004 Sony Corporation
KV-SW29
KV-SW25
2-342-359-11 (1)
M91
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
Trinitron Color TV
GB
RU
01GB01COV-Rus.p65 20/9/04, 11:21 AM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SW25M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SW25M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.