Instrukcja obsługi Sony KV-SW21M81

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SW21M81. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SW21M81 na tej stronie.

Sony KV-SW21M95 Group O5 (GB,RU)_2-633-246-12 (1)
Trinitron Color TV
© 2005 Sony Corporation
KV-SW21
2-633-246-12 (1)
M95
M91
M81
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
GB
RU
01GB01COV-SOEMRus.p65 27/6/05, 9:15 am1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SW21M81 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SW21M81 udzielić ci dobrej odpowiedzi.