Instrukcja obsługi Sony KV-SR29M99K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SR29M99K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SR29M99K na tej stronie.

© 2004 Sony Corporation
KV-SR29
2-548-137-11 (1)
M99K
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
Trinitron Color TV
GB
RU

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SR29M99K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SR29M99K udzielić ci dobrej odpowiedzi.