Instrukcja obsługi Sony KV-SR292M99K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-SR292M99K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-SR292M99K na tej stronie.

Sony KV-SR292M99K GRP R9 (GB, RU)_2-663-700-11 (1)
© 2005 Sony Corporation
KV-SR292
2-663-700-11 (1)
M99K
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
Trinitron Color TV
GB
RU
01GB01COV-SOEMRus.p65 9/9/05, 5:26 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-SR292M99K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-SR292M99K udzielić ci dobrej odpowiedzi.