Instrukcja obsługi Sony KV-HW21M83

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-HW21M83. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-HW21M83 na tej stronie.

Sony KV-HW21M85 Group A1 (GB, FR, PR, AR)_4-095-707-13 (1)
Mode d’emploi
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
 
,
 
  ,      
© 2003 Sony Corporation
KV-HW21
4-095-707-13 (1)
M85
M83
M81
M80
Trinitron Color TV
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01AR+s01COV-MIX.p65ME 20/8/03, 2:48 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-HW21M83 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-HW21M83 udzielić ci dobrej odpowiedzi.