Instrukcja obsługi Sony KV-HW212M95

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-HW212M95. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-HW212M95 na tej stronie.

Sony KV-HW212M95 Group H4 (GB, RU)_2-177-672-12 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
Trinitron Color TV
KV-HW212
© 2004 Sony Corporation
2-177-672-12 (1)
M95
M91
GB
RU
01GB01COV-Rus.p65 20/9/04, 3:21 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-HW212M95 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-HW212M95 udzielić ci dobrej odpowiedzi.