Instrukcja obsługi Sony KV-HG21M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-HG21M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-HG21M91 na tej stronie.

Tr initron Color TV
© 2007 Sony Corporation
KV-HG21
3-213-968-E1 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
GB
M91

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-HG21M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-HG21M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.