Instrukcja obsługi Sony KV-HA21M81

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-HA21M81. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-HA21M81 na tej stronie.

Sony KV-HA21L80_(GB)_4-085-449-12 (1) Group Q1
Trinitron Color TV
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and
retain it for future reference.
KV-HA21
KV-HA14
© 2001 Sony Corporation
4-085-449-12 (1)
L80
M81
M80
GB

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-HA21M81 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-HA21M81 udzielić ci dobrej odpowiedzi.