Instrukcja obsługi Sony KV-F25MN11

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-F25MN11. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-F25MN11 na tej stronie.

Trinitron Color TV
1995 by Sony Corporation
3-810-564-11 (1)
Operating Instructions
MN11
KV-F25
KV-F29

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-F25MN11 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-F25MN11 udzielić ci dobrej odpowiedzi.