Instrukcja obsługi Sony KV-EX29M87

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-EX29M87. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-EX29M87 na tej stronie.

Trinitron Color TV
© 2000 Sony Corporation
KV-EX34
KV-EX29
4-078-366-31 (1)
Operating Instructions
M87
M39
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-EX29M87 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-EX29M87 udzielić ci dobrej odpowiedzi.