Instrukcja obsługi Sony KV-EF29M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-EF29M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-EF29M91 na tej stronie.

Trinitron Color TV
©1997 by Sony Corporation
KV-EF29
3-861-921-13 (1)
E
Operating Instructions
####
####
C1
C2
M80
M90
M61
M91

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-EF29M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-EF29M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.