Instrukcja obsługi Sony KV-E29MN11

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-E29MN11. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-E29MN11 na tej stronie.

3-858-355-12 (1)
Trinitron Color TV
Operating Instructions
####
####
1996 by Sony Corporation
C1
C2
EN
KV-E29
MF, MH, MN

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-E29MN11 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-E29MN11 udzielić ci dobrej odpowiedzi.