Instrukcja obsługi Sony KV-DR34M69

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-DR34M69. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-DR34M69 na tej stronie.

© 2002 Sony Corporation
KV-DR34
KV-DR29
4-088-512-11 (2)
M69
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
使用說明書
使用本電視機之前請先詳細閱讀此手冊﹐並妥善保存以備日後用作參考。
Panduan Pengendalian
Sebelum mengendalikan unit, sila baca buku panduan ini dengan teliti
dan simpan untuk rujukan masa depan.
Trinitron Color TV
CT
MY

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-DR34M69 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-DR34M69 udzielić ci dobrej odpowiedzi.