Instrukcja obsługi Sony KV-DB29M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-DB29M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-DB29M91 na tej stronie.

Sony KV-DB29M98 Group S10 (GB, RU)_2-664-110-11 (1)
Trinitron Color TV
© 2005 Sony Corporation
KV-DB29
2-664-110-11 (1)
GB
RU
M98
M91
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
01GB01COV-SOEMRus.p65 9/21/05, 11:44 AM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-DB29M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-DB29M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.