Instrukcja obsługi Sony KV-BZ21M80

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-BZ21M80. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-BZ21M80 na tej stronie.

Sony KV-SW21M80 Group O29 (GB, FR, AR)_2-653-742-11 (1)
M81
M80
© 2005 Sony Corporation
KV-SW21
KV-BZ21
2-653-742-11 (1)
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
FR
 
  ,      
AR
01GB01COV-AFRTun.p65ME 8/11/05, 4:25 AM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-BZ21M80 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-BZ21M80 udzielić ci dobrej odpowiedzi.