Instrukcja obsługi Sony KV-BZ212M81

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-BZ212M81. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-BZ212M81 na tej stronie.

Sony KV-BZ212M81 Group B9 (GB, FR, PR, AR)_2-672-646-11 (2)
© 2006 Sony Corporation
KV-BZ212
2-672-646-11 (2)
M81
M80
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
ﺎﻤﻨﻫار ﻪﭼﺮﺘﻓد
DHU q «Ës dœÊ œ~UÁ¨ œdÇt «MLU « U œX u«Ob Ët MEu d«Ft
FbÈ «Ê «~t œ«bÆ
 
  ,      
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01GB01COV-SOEMME.p65 3/6/06, 10:25 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-BZ212M81 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-BZ212M81 udzielić ci dobrej odpowiedzi.