Instrukcja obsługi Sony KV-BM21M70

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-BM21M70. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-BM21M70 na tej stronie.

Sony KV-BT21M80 Group A23 (GB)_4-100-251-11 (1)
Trinitron Color TV
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and
retain it for future reference.
KV-BT21
KV-BM21
© 2003 Sony Corporation
4-100-251-11 (1)
M80
M70
GB
01GB01COV-MIX.p65 8/9/03, 3:32 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-BM21M70 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-BM21M70 udzielić ci dobrej odpowiedzi.