Instrukcja obsługi Sony KV-AZ21M91

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-AZ21M91. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-AZ21M91 na tej stronie.

Sony KV-AZ21M91 Group P7 (GB,RU)_2-649-680-11 (3)
Trinitron Color TV
© 2005 Sony Corporation
KV-AZ21
2-649-680-11 (3)
M91
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
GB
RU
01GB01COV-SOEMRus.p65 8/26/05, 3:51 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-AZ21M91 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-AZ21M91 udzielić ci dobrej odpowiedzi.