Instrukcja obsługi Sony KV-AZ21M81

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-AZ21M81. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-AZ21M81 na tej stronie.

Sony KV-AZ21M81 Group P12 (GB, FR, AR)_2-662-328-12 (1)
 
  ,     !"#$%& ' ()
*$+-./
AR
© 2005 Sony Corporation
KV-AZ21
2-662-328-12 (1)
M81
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
•Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
FR
01AR+s01COV-STMME.p65ME 12/4/06, 4:48 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-AZ21M81 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-AZ21M81 udzielić ci dobrej odpowiedzi.