Instrukcja obsługi Sony KV-AW21M81

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-AW21M81. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-AW21M81 na tej stronie.

Sony KV-AW21M81 Group B39 (GB, FR, PR, AR)_2-693-843-13 (1)
© 2006 Sony Corporation
KV-AW21
2-693-843-13 (1)
M81
M80
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
•Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
ULM«— tÇdœ
DHU q «Ës dœÊ œ~UÁ¨ œdÇt «MLU « U œX u«Ob Ët MEu d«Ft
FbÈ «Ê «~t œ«bÆ
 
  ,     !"#$%& ' ()
*$+-./
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01GB01COV-SOEMME.p65 11/21/06, 4:44 PM1
Black

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-AW21M81 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-AW21M81 udzielić ci dobrej odpowiedzi.