Instrukcja obsługi Sony KV-AW21M80A

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-AW21M80A. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-AW21M80A na tej stronie.

Tr initron Color TV
© 2007 Sony Corporation
KV-AW21
3-198-746-E1 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
M91A
M80A
GB

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-AW21M80A innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-AW21M80A udzielić ci dobrej odpowiedzi.