Instrukcja obsługi Sony KV-AW21M80

Sony KV-AW21M80

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony KV-AW21M80. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony KV-AW21M80 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
KV-AW21M80
Produkt
Język
Angielski, Francuski, Indonezyjski, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
Sony KV-AW21M81 Group B39 (GB, FR, PR, AR)_2-693-843-13 (1)
© 2006 Sony Corporation
KV-AW21
2-693-843-13 (1)
M81
M80
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
•Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
ULM«— tÇdœ
DHU q «Ës dœÊ œ~UÁ¨ œdÇt «MLU « U œX u«Ob Ët MEu d«Ft
FbÈ «Ê «~t œ«bÆ
 
  ,     !"#$%& ' ()
*$+-./
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01GB01COV-SOEMME.p65 11/21/06, 4:44 PM1
Black

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony KV-AW21M80, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w