Instrukcja obsługi Sony KV-36HS500

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-36HS500. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-36HS500 na tej stronie.

4-087-503-22
KV-32HS500 KV-36HS500
©2002 Sony Corporation
* Important: Read this manual before using this product
Operating Instructions
®
Sony Corporation   Printed in U.S.A.

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-36HS500 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-36HS500 udzielić ci dobrej odpowiedzi.