Instrukcja obsługi Sony KV-36FS76B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-36FS76B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-36FS76B na tej stronie.

R
4-089-403-51
Trinitron Colour
Television
Operating Instructions
© 2002 Sony Corporation
KV-36FS76 U
408940351
36FS76 B5 U Cover.fm Page 1 Tuesday, May 7, 2002 4:40 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-36FS76B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-36FS76B udzielić ci dobrej odpowiedzi.