Instrukcja obsługi Sony KV-36FS70K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-36FS70K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-36FS70K na tej stronie.

Instruction Manual
KV-36FS70K
4-204-994-94
R
Trinitron Colour
Television
© 1999 by Sony Corporation Printed in UK
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Инструкции за употреба
Инструкция по зксплуатации
420499494

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-36FS70K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-36FS70K udzielić ci dobrej odpowiedzi.