Instrukcja obsługi Sony KV-36FQ80U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-36FQ80U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-36FQ80U na tej stronie.

R
4-087-551-61(1)
Trinitron Colour
Television
Operating Instructions
GB
© 2002 Sony Corporation
KV-32FQ80U
KV-36FQ80U
32FQ80 B5 U(00) Cover.fm Page 1 Thursday, May 9, 2002 12:35 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-36FQ80U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-36FQ80U udzielić ci dobrej odpowiedzi.