Instrukcja obsługi Sony KV-36FQ80B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-36FQ80B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-36FQ80B na tej stronie.

R
4-087-551-11(1)
Trinitron Colour
Television
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Manuale di istruzioni
Bedieningsinstructies
DE
FR
IT
© 2002 Sony Corporation
KV-32FQ80 B
KV-36FQ80 B
NL
32FQ80 B5 B(00) Cover.fm Page 1 Thursday, May 9, 2002 12:05 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-36FQ80B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-36FQ80B udzielić ci dobrej odpowiedzi.