Instrukcja obsługi Sony KV-32LS65B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32LS65B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32LS65B na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-32LS65B
KV-28LS65B
© 2002 by Sony Corporation
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
DE
FR
4-088-802-21(1)
Manuale d’Istruzioni
IT
Gebruiksaanwijzing
NL
00CovKV32LS65B.fm Page 1 Monday, April 8, 2002 3:11 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32LS65B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32LS65B udzielić ci dobrej odpowiedzi.