Instrukcja obsługi Sony KV-32LS60K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32LS60K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32LS60K na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-32LS60K
© 2002 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция пo эксплyатации
CZ
HU
PL
RU
4-206-694-31(2)
01CoverKV32LS60K.fm Page 1 Friday, February 21, 2003 6:42 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32LS60K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32LS60K udzielić ci dobrej odpowiedzi.