Instrukcja obsługi Sony KV-32LS35B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32LS35B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32LS35B na tej stronie.

R
4-206-161-61(1)
FD Trinitron
Colour Television
KV-28LS35B
KV-32LS35B
© 2001 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
01Cover28/32LS35B.fm Page 1 Thursday, June 21, 2001 9:38 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32LS35B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32LS35B udzielić ci dobrej odpowiedzi.