Instrukcja obsługi Sony KV-32FX68K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FX68K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FX68K na tej stronie.

FD Trinitron
Colour Television
KV-32FX68K
© 2003 by Sony Corporation
4-094-188-51
R
Instruction Manual
GB
Инструкции за употреба
BG
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
CZ
HU
PL
RU
FX68K Cover.fm Page 1 Tuesday, February 4, 2003 4:27 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FX68K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FX68K udzielić ci dobrej odpowiedzi.