Instrukcja obsługi Sony KV-32FX66B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FX66B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FX66B na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-32FX66B
© 2002 by Sony Corporation
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
DE
FR
4-088-952-
22
(1)
Manuale d’Istruzioni
IT
Gebruiksaanwijzing
NL
00CovKV32FX66B.fm Page 1 Thursday, January 16, 2003 4:49 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FX66B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FX66B udzielić ci dobrej odpowiedzi.