Instrukcja obsługi Sony KV-32FX20U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32FX20U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32FX20U na tej stronie.

R
Trinitron Colour
Television
© 1999 by Sony Corporation Printed in UK
420478965
KV-28FX20U
KV-32FX20U
Instruction Manual
GB
4-204-789-65

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32FX20U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32FX20U udzielić ci dobrej odpowiedzi.